FAQ

(algemene voorwaarden)

Offerte en Facturatie

 • Offertes zijn altijd vrijblijvend en 10 dagen geldig (zakelijk) of 3 dagen geldig (particulier).
 • Alle genoemde prijzen zijn altijd excl. wettelijke belastingen (btw, NL) á 21%.
 • De betalingstermijn van een factuur is 14 dagen.
 • Reiskostenvergoeding buiten Amsterdam, binnen NL bedraagt €0,35 per km.
 • Reiskostenvergoeding buiten NL wordt in overleg bepaald.

Mijn ‘way of work’

 • Annuleren van een shoot kan tot 2 dagen voor de shoot.
 • Bij last minute annuleringen ben ik genoodzaakt 50% afgesproken prijs in rekening te brengen.
 • Verhouding shoot & nabewerkingsuren is 1:1, tegen hetzelfde tarief, tenzij anders afgesproken.
 • Foto’s worden standaard 72dpi aangeleverd voor online gebruik, tenzij anders afgesproken.
 • Verhoudingen van foto’s dienen voorgaande de shoot bepaald te worden.
 • Er worden geen RAW-files of ongewerkte foto’s aangeleverd.
 • Indien gewenst, wordt er een selectie gestuurd van mijn top 3 per shot; hieruit kan gekozen worden.
 • De geleverde foto’s mogen niet opnieuw bewerkt worden. Hieronder valt: Bijsnijden, kleurbewerking en het gebruik van filters.
 • Klachten of feedback melden binnen 1 week na aanlevering.
 • Bij online gebruik de credits onder naam van Hilde von Bannisseht, op Instagram @hildevonb

Auteursrecht | Gebruiksrecht

 • Het auteursrecht en eigendomsrecht van foto’s berust bij Hilde von Bannisseht, tenzij afgekocht.
 • De buyout van online gebruik foto’s wordt nader overeengekomen.
 • Recht van publicatie voor print moet altijd worden afgekocht. De kosten van de buyout worden nader overeengekomen. Beelden kunnen na de buyout vrij gebruikt worden voor een nader overeen te komen termijn. De kosten van een nieuwe buyout zullen hierna opnieuw bepaald worden.
 • Gebruik van fotografie zonder overeengekomen buyout, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk wordt een vergoeding geëist ter hoogte van minimaal driemaal de shoot-dagprijs, afhankelijk van de inbreuk en gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overig geleden schade.

Publicatie door fotograaf

Alle door mij (Hilde von Bannisseht) gemaakte foto’s mogen ten alle tijden gebruikt worden ter promotie van mijn beroepsactiviteiten; on- en offline. Bij een publicatieverbod vanuit de opdrachtgever, zal er €250,- extra per beeld gevraagd worden.


De bovenstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van fotografie door mij, Hilde von Bannisseht, handelend onder de naam Hilde von Bannisseht of SOSO Amsterdam. Hilde von Bannisseht behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving, voorwaarden te wijzigen of uit te breiden.

Bij het boeken van een fotoshoot gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Hilde von Bannisseht. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Nog vragen? Neem dan contact met mij op.